સ્વાગત છે!

જકાર્તા-બાંડુંગ હાઇ સ્પીડ રેલ્વે

https://www.lianggongformwork.com/project/jakarta-bandung-high-speed-railway/

સ્થાન:ઈન્ડોનેશિયા

પ્રોજેક્ટનું નામ:જકાર્તા-બાંડુંગ હાઇ સ્પીડ રેલ્વે

ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ: ટનલ લાઇનિંગ ટ્રોલી


પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-16-2021