સ્વાગત છે!

ફેનહેગાંગ બ્રિજ

સ્થાન:ગેંગડોંગ, ચીન

પ્રોજેક્ટ નામ:ફેનહેગાંગ બ્રિજ

ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ:ક્લાઇમ્બીંગ સિસ્ટમ;એડજસ્ટેબલ આર્ક્ડ ફોર્મવર્ક


પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-16-2021