સ્વાગત છે!

ચાલસેન જળાશય

સ્થાન: આંતરિક મંગોલિયા, ચીન

પ્રોજેક્ટ નામ:ચેર્સન જળાશય

ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ:ટિમ્બર બીમ ફોર્મવર્ક;ક્લાઇમ્બીંગ સિસ્ટમ;સ્કેફોલ્ડિંગ શોરિંગ સિસ્ટમ


પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-16-2021