સ્વાગત છે!

Aojiang No.6 બ્રિજ

સ્થાન:વેન્ઝાઉ, ચીન

પ્રોજેક્ટ નામ:Aojiang No.6 બ્રિજ

ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ:એડજસ્ટેબલ આર્ક્ડ ફોર્મવર્ક;ક્લાઇમ્બીંગ સિસ્ટમ


પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-16-2021